Urokliwe łowisko na terenie Doliny Baryczy

Regulamin Łowiska

1. Warunkiem rozpoczęcia wędkowania jest zgłoszenie się do osoby obsługującej łowisko celem uiszczenia opłaty za wstęp.(W.g cennika)

2. Wędkarz powinien posiadać podbierak i siatkę do przetrzymywania żywych ryb w wodzie.

2a. Wędkarze łowiący sportowo muszą posiadać dodatkowo matę oraz płyn odkażający.

3. Dozwolone jest wędkowanie na 2 wędki metodą spławikową lub gruntową.

4. Drapieżnika łowimy na żywca.

5. Zakaz spinningowania.

6. Zakaz podjeżdżania samochodem do stanowisk wędkarskich.

7. Ryby złowione, których masa przekracza 5 kg, nie dotyczy suma i szczupaka muszą zostać wypuszczone do wody po uprzednim zważeniu i zgłoszeniu gospodarzowi.

8. Ryby, które złowimy i zamierzamy kupić przetrzymujemy w siatkach w wodzie.

9. Zastrzegamy sobie prawo do skontrolowania bagaży oraz samochodów.

10. W przypadku kradzieży nakładamy karę 100 zł + wartość ryby z równoczesnym powiadomieniem policji.

11. Prosimy wędkarzy o pozostawienie stanowiska oraz otoczenia w czystości.

12. Nie wolno śmiecić, wyrzucać niedopałków papierosów, resztek żywności itp. oraz łamać gałęzi.

13. Na terenie łowiska można grillować a rozpalać ognisko tylko w miejscu do tego przeznaczonym.

14. Gospodarz łowiska ma prawo do wyproszenia w przypadku: głośnego zachowywania się, śmiecenia, dewastacji, kradzieży.

15. Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją regulaminu łowiska.Godziny otwarcia

Każda sobota, niedziela, swięta oraz inne dni wolne od pracy!
W godzinach 6:00 do 18:00
Parking bezpłatny na terenie łowiska!
Zapraszamy!