608-601-537 | 606-307-547
Łowisko Ostoja - Szarlotka

REGULAMIN

 1. Warunkiem rozpoczęcia wędkowania jest zgłoszenie się do osoby obsługującej łowisko celem uiszczenia opłaty za wstęp.(W.g cennika).
 2. Wędkarz powinien posiadać podbierak i siatkę do przetrzymywania żywych ryb w wodzie.
 3. Wędkarze łowiący sportowo muszą posiadać dodatkowo matę oraz płyn odkażający.
 4. Dozwolone jest wędkowanie na 2 wędki metodą spławikową lub gruntową.
 5. Drapieżnika łowimy na żywca.
 6. Zakaz spinningowania.
 7. Zakaz podjeżdżania samochodem do stanowisk wędkarskich.
 8. Ryby złowione, których masa przekracza 5 kg, nie dotyczy suma i szczupaka muszą zostać wypuszczone do wody po uprzednim zważeniu i zgłoszeniu gospodarzowi.
 9. Ryby, które złowimy i zamierzamy kupić przetrzymujemy w siatkach w wodzie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do skontrolowania bagaży oraz samochodów.
 11. W przypadku kradzieży nakładamy karę 100 zł + wartość ryby z równoczesnym powiadomieniem policji.
 12. Prosimy wędkarzy o pozostawienie stanowiska oraz otoczenia w czystości.
 13. Nie wolno śmiecić, wyrzucać niedopałków papierosów, resztek żywności itp. oraz łamać gałęzi.
 14. Wszystkie śmieci zabieramy ze sobą. Nie dotyczy to śmieci z bistro.
 15. Na terenie łowiska można grillować i rozpalać ognisko tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
 16. Gospodarz łowiska ma prawo do wyproszenia w przypadku: głośnego zachowywania się, śmiecenia, dewastacji, kradzieży.
 17. Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją regulaminu łowiska.